فروشگاه آنلایــــــــــــن

موسسه آموزشی پارسیان دانش

CDصوتی مکتپ چشم

قیمت : 116000 تومان افزودن به سبد خرید

CD صوتی کلاس تست چشم از مجموعه کلاسهای تست پارسیان دانش منطبق با رفرانس وزارت بهداشت

CD صوتی کلاس تست چشم از مجموعه کلاسهای تست پارسیان دانش منطبق با رفرانس وزارت بهداشت با تدریس دکتراسداللهی

ویژگی های محصول :

مجموعه تست