فروشگاه آنلایــــــــــــن

موسسه آموزشی پارسیان دانش

بسته کل DVD

قیمت : 2930000 تومان افزودن به سبد خرید

شامل کلیه DVD تصویری کلاس های برگزار شده برابر رفرانس آزمون دستیاری سال99

شامل کلیه DVD های صوتی تصویری دروس منابع آزمون دستیاری سال99

لیست محصولات :

کل DVD آزمون دستیاری